Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Tryeza e rrumbullakët me temë "Raportimi në Media i Fenomenit të Trafikimit të Vajzave e Grave: Problematika dhe Rekomandime"

Tiranë, 27 shkurt 2015

Në datë 27 shkurt 2015, në mjediset e Hotel Sheraton, është mbajtur Tryeza e rrumbullakët me temë “Raportimi në Media i Fenomenit të Trafikimit të Vajzave e Grave: Problematika dhe Rekomandime”, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore (UN Women).

Të pranishëm në këtë tryezë të rrumbullakët ishin znj. Etleva Gjebrea zv. Ministër i Punëve të Brendshëm, z. David Saunders Përfaqësues i UN Women, Shqipëri.

Në këtë tryezë të rëndësishme morën pjesë gjithashtu gazetarë, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetar si dhe përfaqësues nga AMSHC.

Gjatë këtij eventi u prezantuan gjetjet dhe rekomandimet e Raportit të Monitorimit të Medias së Shkruar rreth raportimit të fenomenit të trafikimit për periudhën shkurt – dhjetor 2014, si dhe u vlerësuan me çmime nga një juri prestigjioze, tre gazetarë që kanë raportuar në mënyrë profesionale rastet e trafikimit të personave në media.

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së