Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Tryeza e rrumbullakët me temë "Raportimi në Media i Fenomenit të Trafikimit të Vajzave e Grave: Problematika dhe Rekomandime"

Tiranë, 27 shkurt 2015

Në datë 27 shkurt 2015, në mjediset e Hotel Sheraton, është mbajtur Tryeza e rrumbullakët me temë “Raportimi në Media i Fenomenit të Trafikimit të Vajzave e Grave: Problematika dhe Rekomandime”, organizuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore (UN Women).

Të pranishëm në këtë tryezë të rrumbullakët ishin znj. Etleva Gjebrea zv. Ministër i Punëve të Brendshëm, z. David Saunders Përfaqësues i UN Women, Shqipëri.

Në këtë tryezë të rëndësishme morën pjesë gjithashtu gazetarë, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetar si dhe përfaqësues nga AMSHC.

Gjatë këtij eventi u prezantuan gjetjet dhe rekomandimet e Raportit të Monitorimit të Medias së Shkruar rreth raportimit të fenomenit të trafikimit për periudhën shkurt – dhjetor 2014, si dhe u vlerësuan me çmime nga një juri prestigjioze, tre gazetarë që kanë raportuar në mënyrë profesionale rastet e trafikimit të personave në media.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së