INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimit të OJF-ve në kuadër të Thirrjes nr. 7

Mars 2015

AMSHC mbyll me sukses ciklin e trajnimeve të organizuara në kuadër të Thirrjes nr. 7 për projekt-propozime, me synim dhënien e asistencës teknike për një aplikim të suksesshëm, me përfaqësues të OJF-ve dhe gjithë aktorëve të tjerë të Shoqërisë Civile në qytetet Shkodër, Pogradec dhe Tiranë, në datat 24, 26 shkurt dhe 2 mars 2015.

Në këto trajnime u vu re një pjesëmarrje dhe interesim i gjerë i përfaqësuesve të OJF-ve në përgjithësi dhe sidomos atyre të sapo formuara apo rinore, dhe që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonat rurale. Ecuria dhe mbarëvajtja e këtij procesi të domosdoshëm ishte i suksesshëm.

Pjesëmarrësit në këto trajnime morën shpjegime dhe udhëzime rreth plotësimit të formularit të aplikimit, paketës së dokumentacionit ligjor që shoqëron aplikimin si dhe pasqyrës financiare, përputhshmërisë së saj me aktivitetet e planifikuara etj.

Pjesëmarrja e madhe rreth 120 pjesëmarrës në këto takime, të konfirmuar paraprakisht edhe në rrugë elektronike në faqen e AMSHC-së tregoi rëndësinë e këtyre trajnimeve.

Në fund pjesëmarrësit falënderuan AMSHC-në për ndihmën dhe asistencën e dhënë.


24 shkurt 2015: Nga takimi konsultativ në Shkodër


24 shkurt 2015: Nga takimi konsultativ në Shkodër26 shkurt 2015: Nga takimi konsultativ në Pogradec


26 shkurt 2015: Nga takimi konsultativ në Pogradec2 mars 2015: Nga takimi konsultativ në Tiranë


2 mars 2015: Nga takimi konsultativ në Tiranë


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së