INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Workshop për plotësimin e matricës së Udhërrëfyesit

Tiranë, 12 mars 2015

AMSHC me anë të përfaqësuesit të saj z. Erion Banushi, mori pjesë në workshop-in për plotësimin e matricës së monitorimit të Udhëzuesit për mbështetjen nga BE të Shoqërisë Civile për periudhën 2014-2020.

Qëllimi i workshopit ishte diskutimi lidhur me plotësimin e Udhëzuesit me treguesit e targetuar në nivel kombëtar.

Ky takim pati pjesëmarrjen e disa organizatave të shoqërisë civile dhe arriti të përfundojë targetimet për strategjinë me anë të kontributit të të gjithë pjesëmarrëse.

AMSHC falënderon zyrën e TACSO në Shqipëri për organizimin dhe shpreh mbështetjen e plotë për çdo iniciativë që forcon rolin e shoqërisë civile në konsultime dhe vendimmarrje.

Organizatat pjesëmarrëse në këtë takim:
 • CRCA
 • ANTTARC
 • AWEN
 • A.I.S.I
 • ACER
 • Përtej Barrierave
 • VIS Albania
 • ISPL
 • Roma Active Albania
 • Këshilli Rajonal Rinor
 • Co-Plan
 • Observatori për të Drejtat e Njeriut
 • Urban Research Institute
 • EDEN
 • REC Shqipëri
 • Gjirokastra Foundation
 • ARSIS
 • Partners Albania
Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së