Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Nis në Tiranë procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin për "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile"

Tiranë, 17 mars 2015

Në sallën e madhe të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nisi në Tiranë procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile".

Ky proces konsultimi udhëhiqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim të ngushtë me AMSHC-në dhe Grupin Teknik të Punës.

Takimet e ardhshme konsultative janë parashikuar në:
  • Elbasan 24 Mars
  • Fier dhe Vlorë 27 Mars
  • Shkodër/Kukës 31 Mars
  • Gjirokastër 3 Prill
  • Pogradec/Korçë 10 Prill
Mirëpresim sugjerimet tuaja lidhur me këtë draft final për projektligjin duke na shkruar në adresën elektronike info@amshc.gov.al.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së