Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Nis në Tiranë procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin për "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile"

Tiranë, 17 mars 2015

Në sallën e madhe të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nisi në Tiranë procesi i konsultimit të Draftit final për projektligjin "Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile".

Ky proces konsultimi udhëhiqet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në bashkëpunim të ngushtë me AMSHC-në dhe Grupin Teknik të Punës.

Takimet e ardhshme konsultative janë parashikuar në:
  • Elbasan 24 Mars
  • Fier dhe Vlorë 27 Mars
  • Shkodër/Kukës 31 Mars
  • Gjirokastër 3 Prill
  • Pogradec/Korçë 10 Prill
Mirëpresim sugjerimet tuaja lidhur me këtë draft final për projektligjin duke na shkruar në adresën elektronike info@amshc.gov.al.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së