INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC merr pjesë në dy evente të organizuara nga Volonteurope, në Riga, Letoni

Riga (Letoni), 26 - 27 mars 2015

Më 26 - 27 mars 2015, AMSHC, përfaqësuar nga kryetari i Bordit Mbikëqyrës, Z. Adrian Thano, dhe anëtari i Bordit Mbikëqyrës Z. Ismail Ademi, mori pjesë në seminarin dhe konferencën, e organizuar nga Volonteurope në Riga, Letoni.

Seminari u organizua me temë “Izolimi Rural i Qytetarëve në Evropë”, të enjte 26 mars 2015, dhe Konferenca e Volonteurope ishte rreth temës “Vizioni për të Mirën e Përbashkët për Evropën ", të premte 27 mars 2015, Shkolla e Ekonomisë e Stokholmit, Riga, Letoni.

Pjesëmarrësit në këto evente përfaqësonin një numër të madh përfaqësuesish nga sektorë publik dhe privat, shoqëria civile, si dhe të komuniteteve dhe nismëtarëve të lëvizjeve. Për organizimin e këtyre eventeve ishte bërë një punë e gjatë përgatitore nga anëtarët e rrjetit Volonteurope, shoqërisë civile dhe partnerëve institucionalë, që prej gjysmës së dytë të 2014.

Këto evente, u organizuan në bashkëpunim me partnerë nga e gjithë Evropa, të cilët kanë për qëllim të çojnë përpara punën rreth çështjes “Izolimi Rural i qytetarëve në Evropë” si dhe të shërbente si nisje zyrtare e fushatës së grupeve të interesit, të titulluar "E mira e Përbashkët për Evropën".

Izolimi Rural, në të gjithë BE-në, mund të adresohet përmes politikave publike, angazhimit të qytetarëve dhe përfshirjes së shoqërisë civile. Volonteurope, një rrjet ndërkombëtar i cili promovon vullnetarizmin, qytetarinë aktive dhe drejtësinë sociale, është i angazhuar në një fushatë dy - vjeçare me temë “Izolimi Rural i qytetarëve në Evropë”.

Kjo fushatë ka për qëllim të evidentojë sfidat me të cilat përballen komunitetet rurale dhe të identifikojë zgjidhjet e mundshme të këtyre sfidave.

Me organizimin e kësaj konference, rrjeti Volonteurope synoi të kalojë në një fazën tjetër të fushatës së tij që ka të bëjë me ngritjen e debatit rreth vizionit mbi "E Mira e Përbashkët për Evropën". Konferenca, në vetvete, ishte një mundësi e shkëlqyer për ta bërë këtë.

Fushata nën moton "E Mira e Përbashkët për Evropën", mbështetet nga disa parime, ku përfshihen:
  • Gjithë Përfshirja: të gjithë sektorët, duke punuar së bashku për të siguruar gjithë secilin përfshirë dhe personat më vunerabël, mund të përfitojnë nga mundësi, lumturi dhe pasuri që janë në dispozicion, në shoqëri;
  • Bashkëpunimi: njerëz që veprojnë së bashku për të bërë një ndryshim dhe për të nxitur ndryshime pozitive;
  • Vizion afatgjatë: trajtim të sfidave urgjente me të cilat përballet Evropa, ndërkohë që është e vetëdijshme për nevojat e gjeneratave të ardhshme dhe të qëndrueshmërisë mjedisore;
  • Drejtësia: pavarësisht zgjedhjes individuale, çdo kush duhet të ketë qasje të barabartë në mundësitë dhe në pjesëmarrjen në jetën demokratike.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së