Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Microsoft NGO Connection Day
"Roli i Teknologjisë në Zhvillimin e Komunitetit"

Tiranë, 31 mars 2015

Zyra lokale e Microsoft Albania dhe IPSED, organizuan një takim me temë:

Microsoft NGO Connection Day
“Roli i Teknologjisë në Zhvillimin e Komunitetit”


Microsoft NGO Connection Day i kushtohet organizatave të shoqërisë civile duke u mundësuar akses në teknologji të Informacionit dhe Komunikimit nëpërmjet produkteve të Microsoft software dhe licensave.

I ftuar në këtë takim ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj, i cili foli mbi teknologjinë në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit shoqëror.

Përgjatë këtij eventi organizatat pjesëmarrëse u informuan më shumë mbi shfrytëzimin e mundësive që Microsoft ofron nëpërmjet programit Youth Spark, aplikacioneve për software (grante për software të licencuar falas) si dhe platformën e re Office 365.

Pjesëmarrësit diskutuan rreth përdorimit të teknologjisë dhe rrjeteve sociale për arritjen e prezencës më të mirë në internet, që t’ju shërbejnë më mirë komunitetit ku ato punojnë.

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së