Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC)
INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Microsoft NGO Connection Day
"Roli i Teknologjisë në Zhvillimin e Komunitetit"

Tiranë, 31 mars 2015

Zyra lokale e Microsoft Albania dhe IPSED, organizuan një takim me temë:

Microsoft NGO Connection Day
“Roli i Teknologjisë në Zhvillimin e Komunitetit”


Microsoft NGO Connection Day i kushtohet organizatave të shoqërisë civile duke u mundësuar akses në teknologji të Informacionit dhe Komunikimit nëpërmjet produkteve të Microsoft software dhe licensave.

I ftuar në këtë takim ishte edhe Drejtori Ekzekutiv i AMSHC-së, Z. Andi Kananaj, i cili foli mbi teknologjinë në shërbim të komunitetit dhe zhvillimit shoqëror.

Përgjatë këtij eventi organizatat pjesëmarrëse u informuan më shumë mbi shfrytëzimin e mundësive që Microsoft ofron nëpërmjet programit Youth Spark, aplikacioneve për software (grante për software të licencuar falas) si dhe platformën e re Office 365.

Pjesëmarrësit diskutuan rreth përdorimit të teknologjisë dhe rrjeteve sociale për arritjen e prezencës më të mirë në internet, që t’ju shërbejnë më mirë komunitetit ku ato punojnë.
Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së