INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Seminar i organizuar nga Instituti për Politika Publike dhe Private (IP3)

Tiranë, 23 prill 2015

Me ftesë të Institutit për Politika Publike dhe Private (IP3), përfaqësuesi i AMSHC-së, Z. Erion Banushi, mori pjesë në seminarin e organizuar nga ky institut në kuadër të projektit të financuar nga AMSHC me titull "Mbështetja dhe konsolidimi i mekanizmave institucionale dhe instrumentave financiare per promovimin e zhvillimit rajonal ne vend".

Ky projekt synon të rrisë efektshmerine e mekanizmave institucionale per zhvillimin rajonal, duke siguruar që rajonet të kenë një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të komuniteteve, duke përdorur burimet e tyre unike.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së