INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Seminar i organizuar nga Instituti për Politika Publike dhe Private (IP3)

Tiranë, 23 prill 2015

Me ftesë të Institutit për Politika Publike dhe Private (IP3), përfaqësuesi i AMSHC-së, Z. Erion Banushi, mori pjesë në seminarin e organizuar nga ky institut në kuadër të projektit të financuar nga AMSHC me titull "Mbështetja dhe konsolidimi i mekanizmave institucionale dhe instrumentave financiare per promovimin e zhvillimit rajonal ne vend".

Ky projekt synon të rrisë efektshmerine e mekanizmave institucionale per zhvillimin rajonal, duke siguruar që rajonet të kenë një zhvillim të qëndrueshëm social-ekonomik të komuniteteve, duke përdorur burimet e tyre unike.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së