INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takimi i shtatë i "Grupit Teknik të Punës" për një mjedis mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri

Tiranë, 20 maj 2015

U zhvillua në Tiranë takimi i shtatë i "Grupit Teknik të Punës" për një mjedis mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri.

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Kryeministria, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Integrimit Evropian.

Në takim u diskutuan dhe u morën parasysh rekomandimet e propozuara nga ministritë e linjës si edhe nga OJF-të pjesemarrëse në takimiet konsultative të zhvilluara nga "Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë" në bashkëpunim të ngushtë me "Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile" në të gjithë vendin gjatë muajve mars dhe prill.

Njësia e Planifikimit Strategjik si njësi koordinuese së bashku me anëtarët e Grupit Teknik të Punës (GTP) shqyrtuan komentet në draftligjin "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile" të propozuara nga ministritë e linjës dhe grupet e interesit.
Ky projektligj është në fazën përmbyllëse dhe do t'ju njoftojmë për zhvillimet e mëtejshme deri në miratimin e tij nga Kuvendi i Shqipërisë.

Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së