INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

Takimi i shtatë i "Grupit Teknik të Punës" për një mjedis mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri

Tiranë, 20 maj 2015

U zhvillua në Tiranë takimi i shtatë i "Grupit Teknik të Punës" për një mjedis mundësues për shoqërinë civile në Shqipëri.

Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga Kryeministria, Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Ministria e Integrimit Evropian.

Në takim u diskutuan dhe u morën parasysh rekomandimet e propozuara nga ministritë e linjës si edhe nga OJF-të pjesemarrëse në takimiet konsultative të zhvilluara nga "Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë" në bashkëpunim të ngushtë me "Agjencinë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile" në të gjithë vendin gjatë muajve mars dhe prill.

Njësia e Planifikimit Strategjik si njësi koordinuese së bashku me anëtarët e Grupit Teknik të Punës (GTP) shqyrtuan komentet në draftligjin "Për krijimin e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile" të propozuara nga ministritë e linjës dhe grupet e interesit.
Ky projektligj është në fazën përmbyllëse dhe do t'ju njoftojmë për zhvillimet e mëtejshme deri në miratimin e tij nga Kuvendi i Shqipërisë.


Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së