INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

Media dhe Marrëdhënia me Publikun për OSHC-të

Pogradec, 2 - 4 qershor 2015

Dy përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) morën pjesë në një trajnim tre ditor me temë "Media dhe Marrëdhënia me Publikun për OSHC-të", organizuar nga Zyra e TACSO Albania, në Pogradec.

Pjesëmarrësit theksuan se edhe pse ka një vetëdije në rritje rreth bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve dhe mediave, kjo nevojë për bashkëpunim ndërmjet tyre është ende e rëndësishme për të siguruar vizibilitetin e veprimtarive të tyre, si dhe një qasje më të mirë me aktorët kryesorë që kontribuojnë në arritjen e misioneve të tyre.

Gjatë tri ditëve të trajnimit, përfaqësuesit e OSHC-ve diskutuan mbi mënyrat se si organizatat e sektorit të tretë duhet të përdorin median si një instrument i fuqishëm në mbështetje të fushatave të tyre advokuese dhe lobuese, apo duke evidentuar arritjet e tyre të mëdha për publikun.

Disa nga temat kryesore ishin:
  • Marrëdhëniet me publikun, rëndësia e marrëdhënieve me publikun për një organizatë;
  • Zhvillimi i një strategjie komunikimi dhe strategjitë plotësuese për një OSHC;
  • Mjetet e komunikimit, përgatitjen e deklaratave për shtyp, konferencave për shtyp, transmetimet, gazetat, raportet vjetore;
  • Teknikat e komunikimit, mediat dhe intervistat televizive;
  • Menaxhimi i krizave dhe komunikimi gjatë krizës;
  • Media sociale, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pininterets, YouTube, përdorimi i medias sociale për realizimin e qëllimeve të organizatës;

Gjatë trajnimit u sqaruan gjithashtu, edhe disa vështirësi me të cilat përballen OSHC-të gjatë punës së tyre të përditshme, që kanë të bëjnë kryesisht me përgatitjen e mjeteve të komunikimit si (komunikata për shtyp, konferencat për shtyp, material për gazetë etj) dhe se si të përdorin në mënyrë efektive teknikat e komunikimit.

E veçanta e këtij trajnimi ishte intervistimi i të gjithë pjesëmarrësve në prezencën e kamerës televizive, ku të intervistuarit iu përgjigjen pyetjeve të gazetares duke prezantuar kështu arritjet e organizatave të tyre si dhe menaxhuan me sukses emocionet që të shkakton prania e kamerës.

U theksua gjithashtu, se mediat sociale paraqesin për OSHC-të një sfidë tjetër nëpërmjet së cilës mund të dërgojnë, në mënyrë efektive, mesazhin e tyre për të gjithë publikun.

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së