INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

AMSHC organizon trajnim me temë "Për një Raportim të Suksesshëm Përshkrues dhe Financiar"

Tiranë, 4 qershor 2015

Agjencia për Mbështetjen e Shoqerise Civile (AMSHC) organizoi në Hotel "Mondial" trajnimin e OJF-ve, me temë “Për një Raportim të Suksesshëm Përshkrues dhe Financiar”.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte pikërisht ofrimi i asistencës së duhur teknike për të gjitha organizatat të cilat janë shpallur fituese në Thirrjen 7 për Projekt-Propozime; lidhur me të gjitha proceduarat e monitorimit dhe kontrollit si nga pikëpamja e realizimit të aktiviteteve ashtu edhe korrektësisë financiare.

Përfaqësueset e AMSHC-së znj. Hasa dhe znj. Lameborshi udhëzuan organizatat jo-fitimprurëse në mënyrë të detajuar çdo hallkë lidhur me kontrollin si edhe plotësimin e raporteve përshkruese dhe financiare për efekt monitorimi të projekteve të financuara me grante nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.

Ky trajnim, i cili ishte i pari në llojin e tij do të vazhdojë të aplikohet edhe në thirrjet e radhës që do të zhvillojë AMSHC-ja.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së