INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.

VEPRIMTARI

AMSHC organizon trajnim me temë "Për një Raportim të Suksesshëm Përshkrues dhe Financiar"

Tiranë, 4 qershor 2015

Agjencia për Mbështetjen e Shoqerise Civile (AMSHC) organizoi në Hotel "Mondial" trajnimin e OJF-ve, me temë “Për një Raportim të Suksesshëm Përshkrues dhe Financiar”.

Qëllimi i këtij trajnimi ishte pikërisht ofrimi i asistencës së duhur teknike për të gjitha organizatat të cilat janë shpallur fituese në Thirrjen 7 për Projekt-Propozime; lidhur me të gjitha proceduarat e monitorimit dhe kontrollit si nga pikëpamja e realizimit të aktiviteteve ashtu edhe korrektësisë financiare.

Përfaqësueset e AMSHC-së znj. Hasa dhe znj. Lameborshi udhëzuan organizatat jo-fitimprurëse në mënyrë të detajuar çdo hallkë lidhur me kontrollin si edhe plotësimin e raporteve përshkruese dhe financiare për efekt monitorimi të projekteve të financuara me grante nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.

Ky trajnim, i cili ishte i pari në llojin e tij do të vazhdojë të aplikohet edhe në thirrjet e radhës që do të zhvillojë AMSHC-ja.Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së