INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta


Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
Databazë me 446 projekte rajonale dhe ndërkufitare ku marrin pjesë institucionet dhe organizatat shqiptare, të kompletuara me studime, analiza dhe raporte që trajtojnë integrimin rajonal në Ballkanin Perëndimor.
VEPRIMTARI

AMSHC merr pjesë në workshop me temë "Punëtori për Finalizimin e Rregullores për Subvencionimin e projekteve që promovojnë riintegrimin në RKS"

Durrës, 22 qershor 2015

Dy përfaqësues të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), Znj. Leonida Hasa, Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe Kontrollit të Brendshëm dhe Z. Ferhat Aga, Specialist në Sektorin e Administrimit të Programeve të Granteve dhe Zhvillimit Rajonal, morën pjesë në një workshop të organizuar në Durrës nga Departamenti për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar në Ministrinë e Brendshme të Republikës së Kosovës me titull “Punëtori për Finalizimin e Rregullores për Subvencionimin e projekteve që promovojnë riintegrimin në RKS”.

Qëllimi i këtij workshop-i ishte njohja konkrete me proçedurat e financimit me grante dhe mënyrën e funksionimit të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) duke nisur nga shpallja e thirrjes për projekt-propozime deri në finalizimin dhe shpalljen e fituesve si dhe ndjekjen e projekteve të financuara deri në fund të realizimit të tyre nëpërmjet proçesit të Monitorim/Vlerësimit.

Ky workshop vijon në Durrës, në datat 22 - 26 qershor 2015 dhe konkludon me finalizimin e Rregullores për Subvencionimin e projekteve që promovojnë riintegrimin në RKS, duke u konsideruar gjithashtu një pikë nisje e mbarë bashkëpunimi dhe shkëmbimi eksperiencash mes AMSHC-së dhe Departamentit të Riintegrimit të Personave të Riatdhesuar të Ministrisë së Brendshme Republikes së Kosovës.

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së