INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për politikën qeverisëse
drejt një mjedisi mundësues
për zhvillimin e shoqërisë civile 2019–2023
(i rishikuar)

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Konsultim rreth programit të asistencës financiare të para-aderimit në BE, IPA 2015 i organizuar nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri

Tiranë, 10 korrik 2015

Më 10 korrik 2015, në ambientet e ABA Business Center, Tiranë, një përfaqësues nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) mori pjesë në konsultimin rreth formës së përgjithshme të programit të asistencës financiare të para-aderimit në BE, për vitin 2015, të organizuar nga zyra e BE-së në Tiranë, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike.

Fokusi i takimit ishin diskutimi rreth kontratave financiare midis BE-së dhe qeverisë tonë për mbështetje buxhetore në dy sektorë, respektivisht, Reforma në Sektorin e Administratës Publike si dhe Reforma mbi Punësimin dhe Profesionalizmin.

Në takim morën pjese disa përfaqësues të zyrës së BE- së në Tiranë, dhe konkretisht z. Stefano Calabretta së bashku me disa ekspertë të fushës, përfaqësues nga dy Ministritë tona, konkretisht Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë si dhe përfaqësues nga organizata të shoqërisë civile.

Temat rreth të cilave u diskutua në takim ishin si vijon:
  • Prezantimi i përgjithshëm i Programit IPA 2015
  • Prezantimi i instrumentit për mbështetje buxhetore Sektoriale
  • Prezantimi i rolit të Strategjisë së Reformës në Administratën Publike nga përfaqësuesi i ministrisë përfituese
  • Prezantimi i një Përmbledhjeje të Projektit për Reformën në Administratën Publike
  • Prezantimi i rolit të Strategjisë së Punësimit dhe Profesionalizmit nga përfaqësuesi i ministrisë përfituese
  • Përmbledhje e Projektit rreth Punësimit dhe Profesionalizmit
Në mbyllje të takimit pjesëmarrësit diskutuan edhe për takimin e radhës, i cili do të jetë në kuadër të diskutimit të Programit IPA 2016.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së