INFORMACION KONTAKTI

Adresa:
Rruga "Frosina Plaku" Nr. 58,
Kati II, Tiranë
Harta dixhitale në Google Maps

Telefon: 04 22 355 69

Website: www.amshc.gov.al
E-mail: info@amshc.gov.al

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së

Përgjigje për Pyetjet
Tuaja Të Shpeshta

Regjistrohuni në
"Bazën e të Dhënave të OJF-ve
të regjistruara në AMSHC"
(Ç'dobi kemi nga kjo?)

UDHËRRËFYESI
për hartimin e politikës dhe masave për një mjedis mundësues për shoqërisë civile

Asistenca Teknike
e Delegacionit të BE

Nëntor 2017 - Korrik 2018
Bibliotekë virtuale informative


Observatori i Integrimeve Rajonale (ORI)
VEPRIMTARI

Takim i hapur për vendosjen e bashkëpunimit midis AMSHC-së, Bashkisë së Tiranës dhe organizatave të shoqërisë civile

Tiranë, 31 gusht 2015

Më datë 31 gusht 2015, në ambjentet e Bashkisë së Tiranës u zhvillua një takim i hapur, i organizuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC), me pjesëmarrjen e kryetarit të bashkisë, përfaqësuesve të AMSHC dhe përfaqësuesve të rreth 80 organizatave jo-fitimprurëse të shoqërisë civile, aktive kryesisht në promovimin e rinisë, ambjentit, personave në nevojë si dhe që promovojnë vullnetarizmin dhe veprojnë nëpërmjet rrjeteve të tyre të vullnetarëve.

Takimi, i cili është një nismë e AMSHC-së për të nxitur shoqatat e shoqërisë civile të bëhen pjesë aktive e vendimarrjes në iniciativat e autoriteteve të qeverisjes vendore, është vetëm fillimi i një bashkëpunimi afatgjatë mes AMSHC, Bashkisë së Tiranës dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, gjë që u konfirmua edhe nga Kryetari i Bashkise Z. Erion Veliaj.

Takime të kësaj natyre, që synojnë të krijojnë një model të ri qeverisjeje dhe vendimarrjeje që mbështetet e përfaqëson edhe qëndrimin dhe interesat e shoqatave të shoqërisë civile, në territorin e bashkisë së Tiranës, do të përfshihen në programin qeverisës së bashkisë dhe do të zhvillohen në mënyrë periodike.

Një pikë e rëndësishme që u diskutua në takim, ishte promovimi i vullnetarizmit dhe shkëputja nga mentalitetet që pengojnë zhvillimin e shoqatave të shoqërisë civile për të qenë më aktive në përfshirjen e të rinjve drejt vullnetarizmit dhe realizimin e misionit të tyre qytetar dhe të nismave për këtë qëllim. Më konkretisht, të gjitha shoqatat u ftuan të bëhen pjesë e aksionit të bashkisë për pastrimin e Tiranës më datë 4 Shtator si dhe për të dhënë një kontribut të vazhdueshëm që aksioni ndaj ndotjes së territorit të ketë rezultate konkrete, të prekshme e të qendrueshme.

Shumë nga anëtarët e shoqatave pjesëmarrëse në këtë takim, vlerësuan nismën e rëndësishme të ndërmarrë nga Kryetari i Bashkisë, Z. Erion Veliaj për pastrimin e qytetit në datën 4 shtator 2015, duke konfirmuar kështu angazhimin e tyre qytetar.

Kryetari i Bashkisë theksoi se takime të tilla do të vijojnë në muajt në vazhdim duke i bërë periodike me qëllim vendosjen e piketave për një bashkëpunim të qëndrueshëm mes institucioneve dhe shoqërisë civile dhe rritjen e bashkëpunimit të mëtejshme mes tyre.

Në mbyllje, AMSHC i fton te gjithë të interesuarit të ndjekin aktivitetet e ardhshme të agjencisë, dhe të parashtrojnë idetë dhe sugjerimet e tyre, me qëllim që ky bashkëpunim të jetë sa më i frytshëm.


Ju ftojmë të vizitoni Platformën:

Shërbim e-mail për stafin e AMSHC-së